Ale Cyrk podsumowanie sezonu 2014 2015.jpeg Element M.jpeg Estrada Taneczna.jpeg Galeria prac w GOK.jpeg Estrada Regionalna jZ5zOahzis_big.jpeg Laureaci plebiscytu - Kwiat Tarniny.jpeg Moda ze Śląska - jedyna taka kolekcja.jpeg Szlakiem tarnowskich atrakcji.jpeg Szlakiem tarnowskich atrakcji - meta.jpeg Tygodnik Ziemi Opolskiej - Patronat Medialny.jpeg Wakacje z Kulturami Świata.jpeg Złota Tarnina laureaci konkursu.jpeg

WYDRUKUJMY RAZEM HISTORIĘ 21.03.2015r.

"Wydrukujmy razem historię" - szóste spotkanie.

Ceramika.

Przedstawienie teoretyczne historii Starożytnego Rzymu. Omówienie zasad pracy na kole garncarskim. Nauka toczenia na kole garncarskim. Praca indywidualna; każde dziecko toczy na kole garncarskim.

ODTCeramika - scenariusz 6

 

 

Modelowanie 3D.

Przygotowanie do modelowania 3D bezpośrednio z gotowego i wypalonego modelu glinianego z epoki Starożytnego Egiptu.

ODTModelowanie 3D - scenariusz 6

 

 

Wydruk 3D.

Rozpoczęcie rysowania na papierze milimetrowym stworzonych rzeźb i płaskorzeźb z epoki Starożytnego Egiptu.

ODTWydruk 3D - scenariusz 6

 

 

 

Newsletter
Kalendarz