jZ5zOahzis_big.jpeg Kosorowice GOK, czerwiec 2021 - Kopia.jpeg logo lhois.jpeg logo nck - Kopia.jpeg Papierowa wiklina serce, Tarnów Opolski - Kopia.jpeg plakat wakacje 2021 - Kopia.jpeg Świetlica GOK, czerwiec 2021 - Kopia.jpeg Tygodnik Ziemi Opolskiej - Patronat Medialny.jpeg

WAKACYJNA PRZYGODA Z GOK

plakat wakacje 2021.jpeg
 

Gminny Ośrodek Kultury  zaprasza  na  zajęcia zorganizowane „Wakacyjna Przygoda z GOK”

Zajęcia skierowane są  do dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Będą  się   odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.00 w terminach:

28.06. – 2.07.2021r.

5.07. – 9.07.2021r.

12.07.-16.07.2021r.

 

Na uczestników czeka bogaty program pełen atrakcji i niespodzianek!

Opłata za jednego uczestnika wynosi 250 zł. za tydzień.

W ramach  tygodniowych zajęć  gwarantujemy:

- codzienny ciepły posiłek,

-   dwa dni  stacjonarnych  warsztatów  artystyczno – edukacyjnych,

- trzy  imprezy wyjazdowe - w tym  dwie stałe: kino,  basen oraz jeden dalszy wyjazd.  

Szczegółowy  tygodniowy harmonogram zajęć  będzie opublikowany  3  przed rozpoczęciem tygodniowych zajęć.

  

Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury  lub pod nr tel. 77 4644-781

Warunkiem udziału w zajęciach jest wniesienie opłaty i złożenie w GOK pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego (karta zgłoszenia ) oraz oświadczenia  o stanie zdrowia w dniu rozpoczęcia zajęć.  Dokumenty  do pobrania w Gminnym Ośrodku Kultury  i na www.gok.tarnowopolski.pl 

Uwaga! 

Dzieci, rodziców pracujących mogą zostać objęte opieka świetlicową przez rozpoczęciem zajęć od godz. 7.00  i po ich zakończeniu do godz. 16. Informację tę należy umieścić w karcie zgłoszenia.

DOCregulamin - wakacje.doc
DOCzał. nr 1 - karta zgłoszenia.doc
DOCXzał. nr 2 - oswiadczenie o stanie zdrowia.docx
 

Newsletter
Kalendarz