Ale bajka - plakat - Kopia.jpeg dzień irlandzki - Kopia.jpeg DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN 2020 - Kopia.jpeg jZ5zOahzis_big.jpeg kino marzec - Kopia.jpeg Robotyka  Luty 2020.jpeg Tygodnik Ziemi Opolskiej - Patronat Medialny.jpeg Zajęcia wokalne - plakat - Kopia.jpeg

SZTUKA CO POSZŁA W LAS - FILM ORAZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Film podsumowujący działania warsztatowe w ramach projektu "Sztuka co poszła w las".

Sztuka co poszła w las - film.

Dokumentacja fotograficzna projektu "Sztuka co poszła w las"

Newsletter
Kalendarz