Aerobik, plakat 2020 2021 - Kopia.jpeg Akademia Malucha, plakat 2020 2021 - Kopia.jpeg Akademia Małego Artysty, plakat 2020 2021 - Kopia.jpeg Ale Kino Plakat 1 - Kopia.jpeg Ceramika, plakat 2020 2021 - Kopia.jpeg jZ5zOahzis_big.jpeg logo lhois.jpeg logo nck - Kopia.jpeg Raszowa Wrzesień 2020 - Kopia.jpeg RYSUNEK I MALARSTWO 2020 2021 - Kopia.jpeg Tańce Kosorowice - Kopia.jpeg Tańce Przywory - Kopia.jpeg Tygodnik Ziemi Opolskiej - Patronat Medialny.jpeg Warsztaty Aktorskie, plakat 2020 2021 - Kopia.jpeg Wrzesień 2020 GOK Kąty Opolskie - Kopia.jpeg Wrzesień 2020 GOK MIEDZIANA - Kopia.jpeg Zajęcia wokalne plakat 2 - Kopia.jpeg

Kultura lokalna – aktywacja!

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację programu Domu Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę. By zapewnić obiektywizm, skuteczność i wysoką wartość merytoryczną powstającego dokumentu, zadanie powierzono wykwalifikowanym specjalistom ze Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „ę”.

Podczas badań diagnostycznych, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zająć stanowisko, podzielić się swoimi pomysłami, wyrazić potrzeby i tym samym wpłynąć na przyszły kształt działań kulturalnych w gminie. „Latający Socjologowie” będą u nas gościć od 3. do 11. kwietnia br.

ulotka_tlo.png 

Diagnoza lokalnych potrzeb kulturalnych zostanie podana do publicznej wiadomości. Na podstawie tego dokumentu ogłosimy nabór wniosków zawierających inicjatywy oddolne osób i grup. Zawarte w nich propozycje wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych przyczynią się do odkrywania i pobudzania aktywności społecznej, wspomagania rozwoju kapitału społecznego i kulturowego.  Program daje możliwość realizacji od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną  zrealizowane wspólnie z Ośrodkiem Kultury.

Newsletter
Kalendarz