Ale bajka - plakat - Kopia.jpeg dzień irlandzki - Kopia.jpeg DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN 2020 - Kopia.jpeg jZ5zOahzis_big.jpeg kino marzec - Kopia.jpeg Robotyka  Luty 2020.jpeg Tygodnik Ziemi Opolskiej - Patronat Medialny.jpeg Zajęcia wokalne - plakat - Kopia.jpeg

CKNONW

cknonw.jpeg

Projekt "Centra kształcenia na odległość na wsiach" ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 379 współpracujących ze sobą Centrów.

Od 01.09.2008 roku, jako uczestnik Projektu, będziesz miał możliwość rozpocząć naukę bazując na unikalnych kursach.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś aktywnie uczestniczył w szkoleniach. 

Każdy uczestnik, który zakończy szkolenie uzyska certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę w danej dziedzinie. 

Uczestnictwo w kursach pozwoli na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą:
* Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze
* 4system Polska Sp. z o.o.
* Ecorys Polska Sp. z o.o.
* Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

 

 

 

 

Centrum czynne:
Pn,Wt,Śr,Pt 12.00-20.00
Cz 7.00-15.00

 

Lista dostępnych kursów
Newsletter
Kalendarz