jZ5zOahzis_big.jpeg logo lhois.jpeg logo nck - Kopia.jpeg Tygodnik Ziemi Opolskiej - Patronat Medialny.jpeg

"Razem tu i tam - wczoraj i dziś" - Festyn Gminny w Kosorowicach

ue-flaga.jpeg leader-logo.jpeg kraina-logo.jpeg prow-logo.jpeg

W roku 2010 z funduszy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny" w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów zrealizował Projekt "Razem tu i tam - wczoraj i dziś" - Festyn Gminny w Kosorowicach.

Gminny Ośrodek Kultury przy udziale mieszkańców zorganizował imprezę festynową, promującą integrację społeczną i terytorialną z regionem LGD. Organizując ją stworzył warunki realizacji celu LSR. Został on osiągnięty dzięki zaproszeniu artystów zawodowych i amatorskich zespołów folklorystycznych z obszaru "Krainy Św. Anny" i innych obszarów LGD z Opolszczyzny. Występy zespołów lokalnych oraz krzewienie folkloru wzmocniło poczucie tożsamości regionalnej i więzi międzypokoleniowej, postawę otwartości i bogactwa kultury regionu, rozbudzając chęć poznania miejsca w którym żyją.

Wydarzenie miało na celu pokazanie iż potencjał folkloru i twórczości ludowej wciąż ma istotne znaczenie dla współczesnego życia mieszkańców obszarów wiejskich. Istotne jest również pokazanie współczesnego wymiaru folkloru i jego wartości kulturotwórczych i integracyjnych. Organizacja 2-dniowej imprezy rekreacyjnej podniosła jakość życia i zapewniła możliwość ciekawego wspólnego spędzania wolnego czasu społeczności lokalnej, a także przyjezdnym. W ramach imprezy zaplanowano Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej "Wiatraki" - prezentacja dorobku artystycznego ruchu folklorystycznego oraz konfrontację ich twórczości z innymi grupami.
Koszt dofinansowania 25000.00 złotych

 

"Razem tu i tam - wczoraj i dziś"


 

 

Newsletter
Kalendarz