Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021

Brak opisu obrazka

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w  Tarnowie Opolskim  znalazł się w gronie beneficjentów programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021.  W ramach naboru  wyłoniono 50 instytucji  kultury z terenu kraju, które zostały ocenione najlepiej. Wśród nich  nasz projekt „Kultura – wspólna sprawa” znalazł się w pierwszej 20 na 232 złożone wnioski. 

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

 W ramach pierwszej  części zadania przeprowadzimy badania potrzeb lokalnej społeczności, na ich podstawie opracujemy diagnozę identyfikującą oczekiwania kulturowe mieszkańców gminy  Tarnów Opolski. Dokument zostanie  podany  do publicznej wiadomości.  Przeprowadzimy także konkurs na  inicjatywy lokalne, które będą realizowane w  drugim etapie  projektu.

 Dzięki projektowi będziemy mogli w lepszym stopniu dopasować ofertę kulturalną GOK  do jak największego grona mieszkańców oraz nawiązać dialog z grupami społecznymi, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu kulturalnym gminy.

Czas realizacji  pierwszej części zadania luty - czerwiec 2021

Uzyskane dofinansowanie 8000 złotych.

Patronat medialny : Tarnów Opolski News, Tygodnik Ziemi Opolskiej