jZ5zOahzis_big.jpeg logo lhois.jpeg logo nck - Kopia.jpeg Tygodnik Ziemi Opolskiej - Patronat Medialny.jpeg

PRZEBUDOWA DACHU I STROPU NAD PARTEREM BUDYNKU W FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDZIANEJ

Logo Dach Miedziana.jpeg

W siedzibie  Gminnego Ośrodka Kultury 16 lutego 2021 roku  została podpisana  umowa z wyłonionym  w postepowaniu przetargowym Wykonawcą, na zadanie  „Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej”.

Wykonawca  -  MUREX Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane  Tomasz Rosowiecki Klisino 132, 48-100 Głubczyce .

Koszt inwestycji -   424464,64 złote.

GOK  otrzyma  na powyższe zadanie,  dofinansowanie w wysokości 63,63% poniesionych  kosztów kwalifikowanych z  Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Gminy Tarnów Opolski. 

 Planowany termin zakończenia prac – 15.06.2021 rok.

  • ,,Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii GOK w Miedzianej”

    Plakat dach Miedziana.jpeg

    3 sierpnia  2020 roku  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim – Ewa Loster  podpisała umowę na realizację operacji  pod nazwą „ Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii GOK w Miedzianej” .

     

    Data publikacji: 05-08-2020 11:44
Newsletter
Kalendarz