Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA DACHU I STROPU NAD PARTEREM BUDYNKU W FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDZIANEJ

Brak opisu obrazka

W siedzibie  Gminnego Ośrodka Kultury 16 lutego 2021 roku  została podpisana  umowa z wyłonionym  w postepowaniu przetargowym Wykonawcą, na zadanie  „Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej”.

Wykonawca  -  MUREX Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane  Tomasz Rosowiecki Klisino 132, 48-100 Głubczyce .

Koszt inwestycji -   424464,64 złote.

GOK  otrzyma  na powyższe zadanie,  dofinansowanie w wysokości 63,63% poniesionych  kosztów kwalifikowanych z  Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Gminy Tarnów Opolski. 

 Planowany termin zakończenia prac – 15.06.2021 rok.

 • PRZEBUDOWA DACHU I STROPU NAD PARTEREM BUDYNKU W FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDZIANEJ - PODSUMOWANIE

  Brak opisu obrazka
  Zakończyła się realizacja zadania „Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota inwestycji 424. 464,64 zł.
  Data publikacji: 16-08-2021 12:53
 • ,,Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii GOK w Miedzianej”

  Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka 3 sierpnia  2020 roku  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim – Ewa Loster  podpisała umowę na realizację operacji  pod nazwą „ Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii GOK w Miedzianej” .  
  Data publikacji: 05-08-2020 11:44