Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Moja Kraina - Moje Miejsce" - warsztaty fotograficzne

Brak opisu obrazka

W roku 2010 z funduszy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny" w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim zrealizował projekty:"Moja Kraina - Moje Miejsce" - warsztaty fotograficzne skierowane do młodzieży z gminy Tarnów Opolski.

Grupa uczestników rozwijała się poprzez warsztaty fotograficznie, które pozwoliły na gromadzenie dokumentacji fotograficznej Krainy św. Anny i plenery wyjazdowe, ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Zdjęcia oraz wrażenia powstałe podczas warsztatów opublikowane zostały stronie http://www.mojakraina.goktop.pl/, która pomoże w promocji regionu, dając możliwość osobom spoza niego, poznać go lepiej.

Dodatkową atrakcją jest fakt iż większość wyjazdów plenerowych odbywała się na rowerach, co pozytywnie wpłynęło na promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia, ekologicznych środków transportu i szacunku do środowiska naturalnego. W ramach projektu uczestnicy zwiększyli/ nabyli umiejętności w zakresie obróbki cyfrowej zdjęć. Ogłoszony został konkurs na najlepszą fotografię warsztatów zaś jej laureat w nagrodę otrzymał aparat fotograficzny. Wernisaż prac poplenerowych i wybrana fotografia (opublikowana na pocztówce) promowała całe przedsięwzięcie i Krainę św. Anny.
Kwota dofinansowania: 10957.19 zł.

 

"Moja Kraina - Moje Miejsce"