Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Utworzenie Pracowni Ceramicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim"

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W roku 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie zrealizował projekt pt. "Utworzenie Pracowni Ceramicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi. Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi. Kwota dofinansowania: 44251,00

Pracownia ceramiki i rzemiosła artystycznego ma na celu promowanie bogatej wielowiekowej sztuki zdobniczej regionu oraz ma za zadanie przybliżyć i pomóc odkrywać motywy charakterystyczne dla regionów z, których pochodzą mieszkańcy. Istotą działania pracowni będzie dążenie do przybliżenia mieszkańcom całości bogactwa jakim dysponuje region oraz pokazanie im, iż może ono mieć zastosowanie obecnie. W pracowni można rozwijać się plastycznie, manualne, nabywać nowe umiejętności przydatne również zawodowo (wyrób upominków , pamiątek), integrować się, poznawać dziedzictwo regionu i jego wielokierunkowość. Realizowane to będzie poprzez łączenie tradycyjnych wzorów i technik z współczesnymi forami użytkowymi. W tym celu do pracowni zaproszeni będą lokalni artyści z różnych dziedzin.
Ważnym zadaniem pracowni jest wprowadzanie działań integracyjnych. Integracja dla dzieci i dorosłych z różnych środowisk i różnych korzeniach, aby przez wspólną prace i wspólne działania mogli poznać się lepiej, zrozumieć i zaprzyjaźnić. Wspólna praca odbywać się będzie poprzez zabawę. Dodatkowa atrakcją będą organizowane plenery cykliczna uwzględnione w kalendarzu imprez. Pracownia prowadzi również warsztaty "relaksu przy glinie". Jest to specjalna oferta w ramach, której uczestnicy relaksując się lepią ręcznie wyroby ze specjalnie przygotowanej gliny przy nastrojowej muzyce.


"Utworzenie Pracowni Ceramicznej"