Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Wyposażenie pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim"

Brak opisu obrazka

W ramach operacji wyposażona została pracownia plastyczna. Zakupiono 2 regały, 6 stolików, 12 krzesełek, podgrzewacz wody, 10 kompletów sztalug . Jedna ze ścian pracowni została pomalowana farbą tablicową, w ten sposób uzyskano zmywalną powierzchnię, po której będzie można swobodnie rysować kredą. Da to uczestnikom możliwość nieskrępowanej ekspresji twórczej, pozwoli wprowadzić do zajęć zabawy plastyczne. Pozostałe ściany pomalowane zostały farbą magnetyczną. Używając magnesów (w które pracownia została wyposażona) będzie można tworzyć galerię prac. Pozwoli to uczestnikom zajęć poczuć się współgospodarzami przestrzeni. W wyniku realizacji operacji powstało miejsce jakiego dotąd brakowało – przyjazne dla dzieci. Będą one z rodzicami i starszym rodzeństwem mogły uczestniczyć w różnych formach edukacji – warsztatach: tematycznych, międzypokoleniowych. Również starsze dzieci znajdą tu miejsce do nauki i zabawy podczas zajęć warsztatowych, świetlicowych w czasie roku szkolnego, podczas ferii, wakacji. Wszystkie działania w ramach świetlicy w tym zajęcia plastyczne będą oferowane nieodpłatnie.
Inauguracja działalności nowej pracowni odbyła się 8.09.2013 podczas „Dnia Otwartego GOK” . W "Pracowni pod chmurką" można było uczestniczyć w działaniach animacyjno - plastycznych. Pod opieką instruktorów i artystek młodego pokolenia malowano na papierze, płótnie i desce. Toczono na kole garncarskim, wykonywano jesienne kwiaty z bibuły. Podczas warsztatów wykorzystujących surowce wtórne tworzono laleczki. Zaprezentowały się zespoły z GOK.
Operacja przyczyni się do poprawy życia na obszarach wiejskich, wzbogaci ofertę spędzania czasu wolnego mieszkańców i wzmocni ich więź z miejscem zamieszkania.

 

Dzień Otwarty Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim


 

 

Pracownia Plastyczna


 

 

Brak opisu obrazka